یکشنبه 8 شهریور‌ماه سال 1388
ماه رمضان و پندی گهربار از امام علی (ع):
نوشته شده توسط ع. ا. ب در ساعت 07:09 ب.ظ

ای بنده خدا، در عیبجویی از کسی به خاطر گناهش شتاب مکن، شاید خداوند آن گناه او را بخشیده باشد. و از گناه کوچکی که خود گرفتار آن شده ای آسوده مباش، که ممکن است به آن گناه عذاب شوی. پس هر که از شما که به عیب دیگری آگاه است، به خاطر عیبی که از خود خبر دارد دست از عیبجویی او بردارد و لازم است شکر پاک بودن از گناهی که دیگری به آن دچار است، او را از دنبال کردن عیب دیگران بازدارد. (نهج البلاغه، خطبه 140)